theme-sticky-logo-alt
Leestijd: 13 minuten We weten niet beter dan dat het geven van de adzān (de oproep tot gebed) in het rechteroor van een pasgeboren kind en de iqāmah (de tweede oproep) in het linkeroor een traditie is van de Profeet Mohammed -vrede zij met hem-. We hebben dit geleerd van onze geleerden en ouderen. Nu, met de opkomst van sociale media, dringen er verschillende meningen onze huiskamers binnen, wat tot grote verwarring in de gemeenschap leidt. We zijn immers niet alleen spiritueel, maar ook emotioneel met ons geloof verbonden. We proberen ons geloof zo zuiver mogelijk te belijden en willen er niet van afwijken door het verkeerd te beoefenen. Laten we in dit artikel deze kwestie beter verkennen: hoe is het om de adzān te geven in de oren van een pasgeboren baby? Lees meer
Leestijd: 5 minuten Naarmate de maand Rajab nadert, herinneren we ons de woorden van de Profeet Mohammed -vrede zij met hem- die ons leerde dat deze wereld een akkerveld is voor het hiernamaals; wat we in het huidige leven zaaien, zullen we in het hiernamaals oogsten. Rajab is meer dan alleen een maand in het jaar; het is een belangrijke periode in onze spirituele groei. Als een van de vier heilige maanden in de islam, biedt Rajab een unieke gelegenheid om ons voor te bereiden op de komst van Ramadan. Wil je hier meer over weten? Lees dan verder om dieper inzicht te krijgen in de betekenis en betekenisvolle aspecten van de maand Rajab. Lees meer
Leestijd: 10 minuten Is er in de islamitische geschiedenis een persoon te vinden die zo nauw verbonden was met de Profeet Mohammed -vrede zij met hem- als de eerbiedwaardige Abū Bakr al- Ṣiddīq, de eerste kalief? Abū Bakr -moge Allah tevreden zijn met hem- speelde een belangrijke rol als de eerste volwassen man die de islam omarmde en als een toegewijde adviseur en metgezel van de Profeet Mohammed -vrede zij met hem-. Zijn leven, gekenmerkt door een ongekende zelfopoffering en toewijding, vestigt hem als een unieke en inspirerende figuur binnen de islamitische geschiedenis. In dit artikel wordt zijn buitengewone leven en onverbrekelijke relatie met de profeet -vrede zij met hem- belicht, een nalatenschap die tot op de dag van vandaag in de harten van de gelovigen voortleeft. Lees meer
Leestijd: 3 minuten Terwijl we dit jaar afsluiten, nemen we een moment om stil te staan bij het verlies van onze dierbare broeders en zusters in het geloof, onze islamitische geestelijken en geleerden die ons zijn ontvallen. Hun heengaan laat een leegte achter in onze harten en onze gemeenschap. Lees meer
Leestijd: 4 minuten In de islam speelt hygiëne een belangrijke rol; niet voor niets wordt gezegd dat reinheid de helft van het geloof is. Voordat rituele handelingen worden verricht, is lichamelijke reiniging essentieel. Afhankelijk van de situatie voeren we een grote rituele wassing (ghusl) uit of, indien vereist, een kleine rituele wassing (wuḍū). Het omgaan met verschillende vormen van onreinheid is een belangrijk aspect binnen de islam, waarvoor specifieke regels voor zuivering gelden. Dit artikel heeft als doel dieper in te gaan op de verschillende vormen van onreinheid en de toepasselijke regels binnen de islamitische wetgeving. Lees meer
Leestijd: 5 minuten Waarom geloven we soms dingen die we vaak horen, zelfs als ze niet waar zijn? Dit artikel onderzoekt het illusoire waarheidseffect, een fascinerend fenomeen waarbij herhaalde informatie als waar wordt beschouwd, zelfs als deze onwaar is. Dit effect heeft grote invloed op ons begrip van de wereld, inclusief onze religieuze overtuigingen en praktijken. We zullen ook kijken naar hoe dit effect speelt in de context van religieuze concepten zoals 'bidʿah' (nieuwlichterij) en 'shirk' (polytheïsme), en de gewoonte van het klakkeloos herhalen van informatie. Lees meer
Leestijd: 6 minuten In een schokkende gebeurtenis die veel ophef heeft veroorzaakt, heeft de Saoedische overheid de doodstraf voltrokken aan Mohammed bin Aqil bin Issa al-Qarni, een Saoedische burger die schuldig bevonden was aan meervoudige ontvoeringen en verkrachtingen van vrouwen. Dit gruwelijke verhaal kwam aan het licht nadat Mufti Faheem Jilani Ahsan Misbahi een aangrijpend verslag deelde van het ontvoeringsincident in het Urdu Webportal Magazine "Hamari Awaaz". Lees meer
Leestijd: 11 minuten Vanavond na zonsondergang zullen we weten of het islamitische nieuwjaar begonnen is, afhankelijk van de betrouwbare waarneming van de maan. Het islamitische nieuwjaar begint met de maand Muḥarram, die de eerste maand van de islamitische kalender markeert. Volgens de islamitische jaartelling bereiken we dan het jaar 1445 Anno Hegirae, wat verwijst naar het jaar van de Hijra, de migratie van de Profeet Mohammed - vrede zij met hem - van Mekka naar Medina. Als je meer wilt weten over de deugden en voortreffelijkheden van de maand Muḥarram, en met name over de tiende dag, ʿĀshūrā, lees dan verder. Lees meer
Leestijd: 13 minuten De vraag die aan mij werd gesteld, was of het vlees van een tapir ḥalāl is om te consumeren. Na grondig onderzoek ben ik tot de conclusie gekomen dat het vlees van een tapir als ḥarām moet worden beschouwd. Dit vraagstuk is complex vanwege het feit dat de tapir een herbivoor is en geen slagtanden of klauwen heeft om te jagen. Hoewel er een fatwa uit Maleisië bestaat die stelt dat het dier ḥalāl is om te consumeren, rees bij mij grote twijfel vanwege het uiterlijk van het dier. Om verduidelijking te krijgen over dit standpunt met betrekking tot de consumptie van tapirvlees, heb ik contact opgenomen met de grootmoefti van India, Moefti Nizamuddin Rizvi, die heeft bevestigd dat het dier als ḥarām moet worden beschouwd. In dit artikel zal ik de fatwa van de grootmoefti uiteenzetten en presenteren om inzicht te bieden in dit standpunt over de consumptie van tapirvlees. Lees meer
Leestijd: 7 minuten Ben je benieuwd naar de gebruiken en tradities van het offerfeest, ook bekend als ʿEid al-Aḍḥā? Dit belangrijke religieuze feest, omvat een scala aan eeuwenoude praktijken die diepgeworteld zijn in de islamitische leer en de gebeurtenissen rondom het offer van de profeet Ibrāhīm herdenken. Van het offeren van dieren tot het delen van voedsel en het verrichten van liefdadigheid, de gebruiken en tradities van het offerfeest dragen bij aan de betekenisvolle viering van deze bijzondere gelegenheid voor families en gemeenschappen. Lees meer
15 49.0138 8.38624 arrow 0 both 1 4000 1 1 fade https://www.hetrechtepad.nl 200 true 0 1