theme-sticky-logo-alt
Leestijd: 8 minuten Mawlānā Yaseen Akhtar Misbahi, een vooraanstaande Islamitische geleerde van de Ahle al- Soenna overleed op zondag 7 mei 2023. Mawlānā Misbahi was een invloedrijke persoonlijkheid in de Indiase moslimgemeenschap en heeft in de loop van zijn carrière een verscheidenheid aan belangrijke rollen vervuld. Hij diende niet alleen als lid van de All India Muslim Personal Law Board, maar was ook de oprichter en President- Directeur van de Darul Qalam Madrasa. Verder stichtte hij de Qadri Moskee in Zakir Nagar, New Delhi en had hij een voormalige carrière als Urdu journalist, waarin hij het maandblad Kanzul Iman in Delhi redigeerde. Tijdens de Shah Bano zaak in 1985 werd Mawlānā Yaseen Akhtar Misbahi verkozen tot vicevoorzitter van de All India Muslim Personal Law Board. Hier zette hij zich met volle overtuiging in voor de verdediging van de Shariat. Hij heeft talrijke politieke en sociale protesten geleid om de rechten van Indiase moslims te verdedigen. Naast zijn maatschappelijke en politieke betrokkenheid was Mawlānā Yaseen Akhtar Misbahi ook een gedreven auteur. Hij heeft talloze boeken geschreven over een breed scala aan islamitische en moslim gerelateerde onderwerpen in India. In de academische wereld van het Indo-Pak subcontinent staat de sheikh bekend onder de titel "Raees ut-Tahrir", wat "Meesterschrijver" betekent. Ter nagedachtenis aan zijn veertigste dag na zijn overlijden presenteren wij hier een beknopte biografie van Mawlānā Yaseen Akhtar Misbahi, geschreven door Mawlānā Mubarak Hussain Misbahi, redacteur van de maandelijkse Ashrafia Mubarakpur. Lees meer
Leestijd: 16 minuten Een onderwerp dat vaak ter sprake komt, is de vraag of een vrouw de achternaam van haar echtgenoot mag aannemen. Dit onderwerp kan voor veel discussie zorgen, omdat sommige mensen geloven dat als een vrouw de achternaam van haar man aanneemt, dit zou impliceren dat zij haar afkomst verandert of haar eigen vader verloochent. Maar is dit eigenlijk ook het geval? Het doel van het aannemen van de achternaam van de echtgenoot kan ook zijn om de relatie met de echtgenoot te benadrukken, zonder enige implicatie van het veranderen van afkomst of het verloochenen van de vader. Echter, de interpretaties kunnen variëren, en deze verschillen kunnen verwarring veroorzaken bij het grote publiek. In dit artikel zullen we de argumenten voor beide standpunten afzonderlijk bekijken om een duidelijker beeld te geven van de kwestie. Lees meer
Leestijd: 15 minuten In dit artikel hebben we ons gericht op het presenteren van tien zorgvuldig geselecteerde Ḥadīth overleveringen, die elk diepgaande inzichten bieden in de praktijk, de doelen en de beloningen van zowel de Hadj als de ʿUmrah. Ons doel is om een breed scala aan onderwerpen te bestrijken die deze heilige bedevaarten omvatten, waardoor je als lezer een dieper inzicht krijgt in hun spirituele en praktische betekenis. Lees meer
Leestijd: 5 minuten Wat betekent het om offers te brengen? Het is een vraag die ons uitnodigt om diep in onszelf te kijken en na te denken over wat werkelijk belangrijk is in ons leven. In de Heilige Koran worden we herinnerd aan het belang van het brengen van offers als een essentieel onderdeel van ons spirituele pad. Het vraagt om discipline, moed en de bereidheid om tegen onze eigen zwakheden en verlangens te vechten. Maar wat maakt het brengen van offers zo waardevol en waarom is het zo'n belangrijk concept in ons geloof? Lees meer
Leestijd: 7 minuten De stevige hand van de oude vader omklemt het glinsterende mes terwijl zijn enige zoon op zijn borst ligt, met vastgebonden handen en voeten op de grond. Het scherpe mes staat op het punt de nek van zijn zoon door te snijden. Vanuit de hemel kijken de engelen huiverend toe op de vallei van Mina, wetende dat er een verschrikkelijk tafereel zal plaatsvinden op aarde. Een hartverscheurend moment voltrekt zich op de aarde, een moment dat nog nooit eerder heeft plaatsgevonden in de geschiedenis van de mensheid. Het is het offer van een zoon, gebracht door de handen van zijn eigen vader. Een vader die zelf beroofd was van de rijkdom van het hebben van kinderen. Lees meer
Leestijd: 3 minuten De essentie van het brengen van offers ligt in de zuivere intentie. Het is een uitdrukking van oprechtheid en toewijding aan Allah. In dit artikel onderzoeken we de diepere betekenis van offers en benadrukken we het belang van oprechtheid in onze handelingen. Ontdek hoe onze intenties en daden worden beoordeeld door Allah, de Alwetende. Het vragen van offers is in feite een manier waarop de zuiverheid van onze daden en intenties wordt beproefd en om te zien in hoeverre we toegewijd zijn aan Allah. Allah vraagt om duidelijke bewijzen van onze liefde voor Hem en ons vertrouwen in Hem, ongeacht de omstandigheden waarin we ons bevinden. Lees meer
Leestijd: 6 minuten Water is het fundament van het leven, een onmisbaar element van onze planeet en een grote zegen van Allah. Het stroomt van de hemel naar beneden, verspreidt zich over de aarde via rivieren en beken, en verankert zich in de grond waaruit bronnen en ondergrondse rivieren ontstaan. Het lest onze dorst, reinigt ons en staat centraal in vele rituelen. Water is op zich al een groot wonder en teken van de Schepper. Echter, het wonder van water gaat nog verder, dieper dan de natuurlijke processen die we dagelijks waarnemen. De Profeet Mohammed -vrede zij met hem- heeft aangetoond dat water ook het medium kan zijn van bovennatuurlijke wonderen, die dienen als bevestiging van zijn profeetschap en de goddelijke realiteit. Op meerdere gelegenheden hebben duizenden getuigen gezien hoe er water ontsproot tussen de vingers van de Profeet -vrede zij met hem-. Dit is geen gewoon verschijnsel, het is een wonder, een uitzonderlijk teken dat getuigt van de goddelijke gunst die aan de Profeet -vrede zij met hem- is gegeven. Lees meer
Leestijd: 6 minuten Heb je je ooit afgevraagd waarom we soms geconfronteerd worden met ziektes en andere beproevingen? Zou het kunnen dat deze moeilijke momenten niet alleen testen zijn, maar ook onverwachte zegeningen? In dit stuk gaan we dieper in op enkele wijze lessen uit de overleveringen van de Profeet Mohammed -vrede zij met hem-. We onderzoeken hoe deze ons kunnen helpen om onze beproevingen in een nieuw licht te zien, en hoe we door standvastig en geduldig te blijven, zowel in dit leven als in het hiernamaals beloond kunnen worden. Lees meer
Leestijd: 13 minuten Heb je je ooit afgevraagd over de aanwezigheid van bovennatuurlijke wezens die onze wereld beïnvloeden? Of hoe moslims geloven in het bestaan van engelen? In de leer van de islam worden engelen beschouwd als bijzondere wezens, geschapen uit licht door Allah. Ze zijn begiftigd met de capaciteit om verschillende vormen aan te nemen, hetzij die van een mens, hetzij iets anders. Het geloof in de engelen van Allah vormt een essentiële pijler van het islamitisch geloof. Engelen zijn niet slechts symbolen of krachten van het goede, zoals sommige mensen wellicht denken, ze zijn daadwerkelijke entiteiten die een actieve rol vervullen bij het uitvoeren van de wil van Allah. Laten we ons verdiepen in deze fascinerende overtuigingen en de rol die engelen innemen binnen de islam. Lees meer
Leestijd: 9 minuten Het vijf keer per dag bidden is een verplicht onderdeel van de islamitische geloofspraktijk. Deze gebeden, ook wel ṣalāt of namāz genoemd, structureren de dag en nacht en herinneren moslims voortdurend aan hun verbondenheid en toewijding aan Allah. Helaas beginnen veel moslims pas later in hun leven regelmatig vijf keer per dag te bidden. Hierdoor bouwen ze een aanzienlijke achterstand aan gemiste gebeden op, die volgens de islamitische leer moeten worden ingehaald. Het inhalen van een levenslange achterstand aan gebeden is een enorme taak en gezien onze vele dagelijkse verplichtingen is het praktisch onmogelijk om hier volledig op te focussen. Hoe kunnen we dan sneller aan deze inhaalverplichting voldoen en de achterstand van gemiste gebeden verminderen? In dit artikel onderzoeken we een methode die door Imam Aḥmad Razā Khān (1340 AH) is voorgesteld om op een versnelde manier de gemiste gebeden in te halen. Lees verder voor meer informatie over deze praktische en bevredigende oplossing. Lees meer
15 49.0138 8.38624 arrow 0 both 1 4000 1 1 fade https://www.hetrechtepad.nl 200 true 0 1