theme-sticky-logo-alt
Als je op zoek bent naar manieren om je geest en ziel te zuiveren van zonden, dan biedt de Islam verschillende manieren om dichter bij Allah te komen. Eén van deze manieren is het uitvoeren van de wuḍū, de rituele wassing. Volgens de woorden van de Profeet van Allah -vrede zij met hem- kan het correct uitvoeren van de wuḍū ervoor zorgen dat je jezelf reinigt van zonden. Lees meer
Kun je je voorstellen hoe het leven was in Arabië voordat de Profeet Mohammed -vrede zij met hem- er was? Het was een tijd van onwetendheid en barbarij, waarin afgoderij en geweld normaal waren. Maar ondanks deze negatieve eigenschappen hadden de Arabieren ook positieve kenmerken, zoals dapperheid en gastvrijheid. In deze tekst zullen we een kijkje nemen in het Arabië van voor de komst van de Profeet Mohammed en hoe het leven er toen uitzag. Lees meer
Stel je voor dat je getuige bent van een episch debat tussen een grote imam en een ongelovige persoon over het bestaan van een Schepper. Het is een discussie die je op het puntje van je stoel laat zitten en je doet nadenken over de diepste vragen van het leven. In dit artikel nemen we je mee naar het verhaal van Imam Abū Hanifah en het grote debat dat hem uitdaagde om te bewijzen dat de wereld een Schepper heeft. Lees verder om te ontdekken wat er gebeurde en welke wijze les we kunnen trekken uit dit verhaal. Lees meer
Op de derde dag van de islamitische maand Ramadan herdenken we het overlijden van Vrouwe Fatima al-Zahrā -moge Allah tevreden met haar zijn-, de geliefde dochter van de Profeet Mohammed -vrede zij met hem-. Het is een geschikt moment om stil te staan bij deze gebeurtenis en de Fātiḥa aan haar op te dragen. We hopen dat Allah door haar bemiddeling onze zonden zal vergeven en ons zal verlossen van het hellevuur. Hieronder vindt u een kort stukje over haar leven. Lees meer
Menstruatie, een natuurlijk proces in het leven van een vrouw, is een onderwerp dat vaak omgeven is door taboes en stigma's in verschillende culturen en samenlevingen. Desondanks is het belangrijk om te begrijpen wat menstruatie is en welke regels er gelden in de islam. Het is niet alleen van belang voor vrouwen om hun eigen lichaam te begrijpen en de bijbehorende godsdienstige kwesties, maar ook voor mannen om deze kennis te hebben om beter te kunnen begrijpen en ondersteunen. Lees meer
Voor moslims is het belangrijk om de islamitische maanden en hoogtijdagen strikt volgens de voorgeschreven methoden vast te stellen. Maar hoe gebeurt dit eigenlijk? Alle methoden die worden gebruikt om de maanden te bepalen, zijn gebaseerd op oogobservaties van de hilāl. De hilāl is de jongste zichtbare maansikkel die direct na de nieuwe maan verschijnt. In de volksmond wordt de hilāl abusievelijke de nieuwe maan genoemd. Lees meer
In tegenstelling tot de joodse en christelijke kalenders, gebruiken moslims uitsluitend een maankalender om hun maanden en feestdagen te bepalen. De start van elke maand wordt bepaald door het waarnemen van de zeer jonge maansikkel die de hilāl wordt genoemd. De hilāl is de eerste zichtbare verschijning na de nieuwe maan. In de volksmond wordt de hilāl ook wel abusievelijk de nieuwe maan genoemd. Lees meer
Ben je bekend met de eerste methode voor het vaststellen van de Ramadan? Deze methode maakt gebruik van het bericht van één rechtschapen persoon om de start van de Ramadan te bepalen, maar alleen als het luchtruim niet helder is. In dit geval zal het bericht van één persoon geaccepteerd worden, zelfs als het niet in de vorm van een getuigenis is. Lees verder om meer te weten te komen over deze methode en hoe het werkt. Lees meer
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de waarneming van de maansikkel betrouwbaar wordt overgebracht van de ene plaats naar de andere? Deze vraag werd gesteld door de islamitische gemeenschap toen ze werden geconfronteerd met nieuwe uitdagingen bij het vaststellen van een nieuwe islamitische maand. In deze tekst zullen we de oplossing ontdekken die de geleerden hebben gevonden voor dit probleem. Lees meer
15 49.0138 8.38624 arrow 0 arrow 0 4000 1 0 fade https://www.hetrechtepad.nl 200 true 0 1