theme-sticky-logo-alt
Leestijd: 6 minuten In een schokkende gebeurtenis die veel ophef heeft veroorzaakt, heeft de Saoedische overheid de doodstraf voltrokken aan Mohammed bin Aqil bin Issa al-Qarni, een Saoedische burger die schuldig bevonden was aan meervoudige ontvoeringen en verkrachtingen van vrouwen. Dit gruwelijke verhaal kwam aan het licht nadat Mufti Faheem Jilani Ahsan Misbahi een aangrijpend verslag deelde van het ontvoeringsincident in het Urdu Webportal Magazine "Hamari Awaaz". Lees meer
Leestijd: 17 minuten Vanavond na zonsondergang zullen we weten of het islamitische nieuwjaar begonnen is, afhankelijk van de betrouwbare waarneming van de maan. Het islamitische nieuwjaar begint met de maand Muḥarram, die de eerste maand van de islamitische kalender markeert. Volgens de islamitische jaartelling bereiken we dan het jaar 1445 Anno Hegirae, wat verwijst naar het jaar van de Hijra, de migratie van de Profeet Mohammed - vrede zij met hem - van Mekka naar Medina. Als je meer wilt weten over de deugden en voortreffelijkheden van de maand Muḥarram, en met name over de tiende dag, ʿĀshūrā, lees dan verder. Lees meer
Leestijd: 21 minuten De vraag die aan mij werd gesteld, was of het vlees van een tapir ḥalāl is om te consumeren. Na grondig onderzoek ben ik tot de conclusie gekomen dat het vlees van een tapir als ḥarām moet worden beschouwd. Dit vraagstuk is complex vanwege het feit dat de tapir een herbivoor is en geen slagtanden of klauwen heeft om te jagen. Hoewel er een fatwa uit Maleisië bestaat die stelt dat het dier ḥalāl is om te consumeren, rees bij mij grote twijfel vanwege het uiterlijk van het dier. Om verduidelijking te krijgen over dit standpunt met betrekking tot de consumptie van tapirvlees, heb ik contact opgenomen met de grootmoefti van India, Moefti Nizamuddin Rizvi, die heeft bevestigd dat het dier als ḥarām moet worden beschouwd. In dit artikel zal ik de fatwa van de grootmoefti uiteenzetten en presenteren om inzicht te bieden in dit standpunt over de consumptie van tapirvlees. Lees meer
Leestijd: 12 minuten Ben je benieuwd naar de gebruiken en tradities van het offerfeest, ook bekend als ʿEid al-Aḍḥā? Dit belangrijke religieuze feest, omvat een scala aan eeuwenoude praktijken die diepgeworteld zijn in de islamitische leer en de gebeurtenissen rondom het offer van de profeet Ibrāhīm herdenken. Van het offeren van dieren tot het delen van voedsel en het verrichten van liefdadigheid, de gebruiken en tradities van het offerfeest dragen bij aan de betekenisvolle viering van deze bijzondere gelegenheid voor families en gemeenschappen. Lees meer
Ben je verplicht om zakat te betalen
Leestijd: 3 minuten Ben je verplicht om zakāt te betalen over geld dat je hebt uitgeleend? Dit is een vraag die vaak opkomt bij mensen die betrokken zijn bij leningen en financiële transacties. De zakāt, de verplichte islamitische belasting, roept specifieke vragen op met betrekking tot uitgeleend geld. In dit artikel zullen we ingaan op de regels over zakāt op uitgeleend geld en hoe dit wordt berekend. Lees meer
Leestijd: 3 minuten Een van de meest fascinerende en unieke aspecten van de islam is de hadj, de vijfde en laatste pijler van deze wereldreligie. De hadj is de bedevaart naar de heilige stad Mekka, een reis die elke moslim minstens één keer in zijn leven moet maken, mits aan de vereisten wordt voldaan. Het is een spirituele onderneming die zowel de persoonlijke als de gemeenschappelijke dimensies van het geloof belicht. Lees meer
Leestijd: 10 minuten Heb je ooit stilgestaan bij de diepe impact die een eenvoudig gebaar zoals een ziekenbezoek kan hebben? Zo'n bezoek gaat verder dan alleen een teken van medeleven; het is een daad van liefdadigheid die zowel de bezoeker als de zieke ten goede komt. In "Tien overleveringen van de Profeet van Allah over ziektebezoek", duiken we in de waardevolle lessen die de Profeet Mohammed -vrede zij met hem- ons heeft nagelaten over deze daad van mededogen. Het bezoeken van zieken is niet slechts een nobele daad, maar een bron van immense zegeningen, zoals blijkt uit talloze overleveringen. Lees meer
Leestijd: 7 minuten Allah, de Verhevene en Barmhartige, toont overvloedige genade aan de mensheid en heeft specifieke tijden aangewezen waarin goedheid en gehoorzaamheid bijzonder worden gewaardeerd. Tijdens deze periodes verhoogt Hij de beloning voor deugdzame daden en vergeeft Hij zonden. Dit getuigt van Zijn immense barmhartigheid en genade. Een van deze bijzondere tijden is de periode van de eerste tien dagen van Dhū al-Ḥijjah, de laatste maand van de islamitische kalender. In dit artikel zullen we onderzoeken waarom deze eerste tien dagen zo zegenrijk zijn en wat gelovigen het beste kunnen doen gedurende deze periode. Lees meer
Leestijd: 43 minuten Ben je benieuwd naar de jaarlijkse reis van miljoenen moslims naar de heilige stad Mekka? Van de 8e tot de 12e dag van de islamitische maand Dhū al-Ḥijjah vindt daar de bedevaart plaats die bekend staat als de hadj. Tijdens deze bedevaart worden specifieke rituelen uitgevoerd, genaamd Manāsik al-Hadj. De hadj is de vijfde en laatste zuil van de islam, die verplicht werd gesteld in het jaar 9 van de islamitische jaartelling. Het vervullen van de hadj is een verplichting voor elke volwassen moslim die fysiek en financieel in staat is om dit eenmaal in zijn of haar leven te volbrengen. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de stappen van de hadj. Lees meer
Leestijd: 5 minuten Heb je ooit gehoord van Talbīnah? Het is een gezegende traditie die werd beoefend door de Profeet -vrede zij met hem- en vaak werd geadviseerd door Vrouwe ʿĀisha -moge Allah tevreden met haar zijn- aan mensen die te maken hadden met intens verdriet, zoals het verlies van een dierbare. Talbīnah staat bekend om zijn troostende eigenschappen en het vermogen om zorgen weg te nemen. Vrouwe Aisha vermeldde ook dat de Profeet het altijd aanbeval aan zieke mensen vanwege zijn helende eigenschappen. In dit artikel zullen we verder onderzoeken wat de overleveringen in de Hadith vertellen over dit powerfood en hoe je het kunt bereiden. Ben je klaar om meer te leren over deze voedzame en troostende powerfood? Lees meer
15 49.0138 8.38624 arrow 0 both 1 4000 1 1 fade https://www.hetrechtepad.nl 200 true 0 1