Vasten op dag van twijfel


Bij twijfel of er sprake is van de dertigste dag van de maand Sha’ban of de eerste dag van de maand Ramadan, kan de intentie worden gevormd voor een vrijwillige vastendag. De Intentie mag niet dusdanig worden gevormd dat het vasten voor de eerste dag van Ramadan is bedoeld indien de Ramadan is begonnen en in ander geval deze als een vrijwillige vastendag beschouwd moet worden. Zo een intentie maakt de vasten afkeurenswaardig. Mocht de dertigste dag van de maand Sha’ban vallen op de dag waarop er gebruikelijks altijd wordt gevast, dan is het beter om op deze dag te vasten.
Bijvoorbeeld:
Als een persoon gewoonlijkst elke donderdag vast en de dag van twijfel is toevallig een donderdag, dan kan er het beste een vrijwillige vastendag in acht worden genomen.
[Dur al-Mukhtar, Rad al-Muhtar]
Kwestie:
Op dag van twijfel kan er worden gewacht tot het begin van de islamitische middag. Als tegen dat tijdstip de observatie van de nieuwe maan is gebleken, dan dient de intentie voor de vasten van de maand Ramadan te worden gevormd. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan men eten en drinken nuttigen.
[Dur al-Mukhtar]
Kwestie:
Aan het einde van de maand Sha’ban is het afkeurenswaardig (Makrooh) om 1 of 2 dagen te vasten. Echter is het niet afkeurenswaardig om drie of meer dan drie dagen te vasten.
Kwestie:
Vasten op de dag van ‘Eid al-Fitr is in hoge mate afkeurenswaardig (al-Makrooh al-Tahreema). Evengoed het vasten op ‘Eid al-Adha en nadien op de 11e,12e en13e dag van deze maand (Ayyam al-Tashreek).
Kwestie:
Het is ongewenst (Makrooh al-Tanzeeh) om slechts één dag van de soenna- of vrijwillige vastendagen in acht te nemen. Het is soenna om te vasten op de tiende dag van de maand Muharram, maar het ongewenst om slechts alleen deze dag te vasten. Hieraan behoort nog een vastendag gekoppeld te worden, zoals het vasten op de negende en de tiende dag. Het kan ook geen kwaad om op de tiende en de elfde dag te vasten.

Bronvermelding : Dur al-Mukhtar Rad al-Muhtar