Tijdstip voor het vormen van de intentie


Kwestie:
De intentie van de nog te volbrengen vastendagen van de Ramadan, vastendagen die zijn vastgesteld als gevolg van een belofte, vrijwillige vastendagen, vastendagen volgens de soenna, aanbevolen vastendagen en afkeurenswaardige vastendagen behoort gevormd te worden tussen zonsondergang tot de islamitische middag. De vasten is geldig ingeval de intentie tussen beide tijdstippen werd gevormd, maar het is beter om de intentie in de avond ervoor in acht genomen te hebben.
De intentie van de verzuimde vastendagen van de maand Ramadan, de vasten waarvan de dagen niet zijn vastgesteld als gevolg van een belofte, verzuimde vrijwillige vastendagen, verzuimde vastendagen waarvan de dagen zijn vastgesteld als gevolg van een belofte, vastendagen ter boetedoening, vastendagen als gevolg van het breken van wetsartikelen met betrekking tot de bedevaart en vastendagen van de al-Hadj al-Tamatt’u behoort gevormd te worden tussen zonsondergang tot de dageraad. Hierna kan de intentie niet meer worden gevormd. Het is noodzakelijk om de soort vastendag in de intentie op te nemen.
Bijvoorbeeld:
“ Ik heb mij voorgenomen om morgen de vasten van de 28ste verzuimde dag van de maand Ramadan in acht te nemen.”
“Ik heb mij voorgenomen om morgen te vasten over de dag waarvan ik de belofte heb afgelegd te vasten in acht te nemen.”
Op zo een manier dient de voorgenomen vastendag vastgelegd te worden bij het vormen van de intentie.
[Rad al-Muhtar wa Dur al-Mukhtar]
Kwestie:
De intentie van de vasten behoort gevormd te worden voordat de islamitische middag aanvangt. De vasten is niet geldig ingeval de intentie gevormd was op het tijdstip dat de zon de lijn van de islamitische middag bereikt had.
[Dur al-Mukhtar, Bahare-Shari’at]

Bronvermelding : Dur al-Mukhtar Bahare-Shari’atRad al-Muhtar