sluiten
"In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Vredesgroeten en zegenbeden rusten op de heilige profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen (vrede zij met hen)."
Alle artikelen
Sorteer op: Datum Datum Alfabet Alfabet

26 Jul 2012
Sadaqah al-Fitr
Lees verder...
26 Jul 2012
Het Taraweeh gebed
Lees verder...
24 Jul 2012
Kwesties die de vasten doen verbreken waarbij er boetedoening vereist is
Lees verder...
24 Jul 2012
Al-i’etakaaf
Lees verder...
24 Jul 2012
Deugden van enkele vrijwillige vastendagen
Lees verder...
24 Jul 2012
Vrijstelling van het vasten
Lees verder...
24 Jul 2012
Smeekbede voor de Iftar
Lees verder...
24 Jul 2012
Waarmee dient het vasten verbroken te worden?
Lees verder...
24 Jul 2012
Het eten voor zonsopkomst (Sehri) en na zonsondergang (Iftar)
Lees verder...
24 Jul 2012
Kwestie die de vasten afkeurenswaardig maken
Lees verder...
24 Jul 2012
Kwesties die de vasten niet doen verbreken
Lees verder...
23 Jul 2012
Kwesties die de vasten doen verbreken, waarbij slechts het inhalen vereist is
Lees verder...
23 Jul 2012
Kwesties die de vasten doen verbreken
Lees verder...
23 Jul 2012
De getuigenis van de nieuwe maan
Lees verder...
23 Jul 2012
Bewijsvoering over de zichtbaarheid van de maan bij heldere hemel
Lees verder...
23 Jul 2012
Definitie van een Mastoor
Lees verder...
23 Jul 2012
Definitie van een ‘Adil (rechtschapen persoon)
Lees verder...
23 Jul 2012
Bewijsvoering over de zichtbaarheid van de maan bij onheldere hemel
Lees verder...
23 Jul 2012
De maanden waarvoor het observeren van de Maan noodzakelijk (Wajib) is
Lees verder...
23 Jul 2012
Hadith over de observatie van de nieuwe maan
Lees verder...
23 Jul 2012
Gelofte afleggen om te vasten
Lees verder...
23 Jul 2012
Vasten op dag van twijfel
Lees verder...
23 Jul 2012
Betekenis van intentie
Lees verder...
23 Jul 2012
Tijdstip voor het vormen van de intentie
Lees verder...
23 Jul 2012
Leeftijd en hoedanigheid van een vastende persoon
Lees verder...
23 Jul 2012
Definitie van de vasten volgens de Islamitische wet en regelgeving
Lees verder...
23 Jul 2012
De verplichting van de vasten
Lees verder...
20 Feb 2012
Profeten kunnen geen zonden begaan (Deel 4)
Lees verder...
13 Feb 2012
Profeten kunnen geen zonden begaan (Deel 3)
Lees verder...
02 Feb 2012
Profeten kunnen geen zonden begaan (Deel 2)
Lees verder...
17 Jan 2012
Allah’s gunsten en zegeningen zijn ontelbaar
Lees verder...
15 Jan 2012
Allah heeft kennis van alles
Lees verder...
30 Dec 2011
Profeten kunnen geen zonden begaan (Deel 1)
Lees verder...
30 Dec 2011
Ahl as Sunnah wal Jama’ah
Lees verder...
30 Dec 2011
Geen God dan Allah! Waarom moslims “Allah” zeggen.
Lees verder...
30 Dec 2011
Profeten en gezanten
Lees verder...
30 Dec 2011
Engelen verschijnen in verschillende gedaanten
Lees verder...
30 Dec 2011
Engelen zijn noch man noch vrouw
Lees verder...
30 Dec 2011
Engelen zijn geschapen uit licht
Lees verder...
30 Dec 2011
Het geloof in engelen is verplicht
Lees verder...
30 Dec 2011
Waarom zijn de boeken en geschriften niet in hun oorspronkelijke vorm bewaard gebleven?
Lees verder...
30 Dec 2011
Allah heeft Zijn boeken gestuurd om de eenheid te bewaren.
Lees verder...
30 Dec 2011
Boeken van Allah
Lees verder...
16 Dec 2011
Allah is van niemand afhankelijk
Lees verder...
16 Dec 2011
Allah heeft geen deelgenoten
Lees verder...
16 Dec 2011
Allah is één
Lees verder...
08 Dec 2011
Weten dat er geen god is dan Allah
Lees verder...
01 Jan 2011
Elke profeet is een geboren profeet!
Lees verder...
01 Jan 2011
Profeten zijn boven alle scheppingen verheven
Lees verder...