Smeekbede voor de Iftar


De Gezant van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) vormde gewoonlijk de smeekbede voor het verbreken van de vasten:
اللهم لك صمت و علي رزقك أفطرت
Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu.
Vertaling:
“O Allah! Voor U heb ik gevast en met Uw levensonderhoud heb ik het vasten verbroken.”

Fatwa:
Vraag: Dient de smeekbede voor de Iftar na het ontvasten gedaan te worden of ervoor? Zaid beweerd dat deze alvorens het ontvasten gedaan moet worden, terwijl Bakr zegt dat het erna moet. Wie heeft er gelijk?

Antwoord: De smeekbede voor de Iftar dient na het ontvasten gevormd te worden. Bakr heeft hierin gelijk. In de Hadith is overgeleverd:
عن معاذ بن زهرة قال إن النبي صلي الله عليه و سلم كان إذا أفطر قال : “اللهم لك صمت و علي رزقك أفطرت”
Van de eerbiedwaardige M’uadz bin Zahrah: Waarlijk de gezant van Allah (Vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zei gewoonlijkst bij het ontvasten: “O Allah! Voor U heb ik gevast en met Uw levensonderhoud heb ik het vasten verbroken.”
[Abu Daud, Mishkat al-Masabih: Kitab al-Saum blz.175]

De eerbiedwaardige Mulla ‘Ali Qari (1111 H.) heeft deze hadith als volgt geannoteerd:

(كان إذا أفطر قال) أي دعا و قال ابن الملك أي قرأ بعد الإفطار
(Gewoonlijkst bij het ontvasten zei hij:) Hiermee wordt bedoeld: vormde hij een smeekbede en Ibn Al-Mulk heeft gezegd: “Hij las het na het ontvasten.
[al-Mirqat fi Sharh al-Mishkat deel:4, blz.257]
هذا ما عندي و هو تعالي أعلم
Dit is het wat er aan kennis bij mij is. Hij de Verhevene weet het uiteraard beter!
Jalaluddin Ahmad Amjadi
3, Sh’aban al-M’uazzam 1384 H.
[Fatawa Fayd al-Rasool, deel:1 blz.516]

Bronvermelding : Abu Daud, Mishkat al-Masabih: Kitab al-Saum blz.175 al-Mirqat fi Sharh al-Mishkat deel:4, blz.257 Fatawa Fayd al-Rasool, deel:1 blz.516