Ontvang onze nieuwsbrief

Iedere maand geheel gratis!

Profeten en gezanten


Het geloof in profeten en gezanten van Allah is de vierde pijler van de iman (het geloof). Zonder deze pijler is het geloof onjuist.

De koran zegt:

فَئَامِنُوا بِاللَّهِ وَ رُسلِهِ

Gelooft dan in Allah en Zijn gezanten.
[Soerat an- Nisa, 4:171]

Het geloof vestigen in de profeten en gezanten is als vierde opgenoemd in de hadith.

De hadith zegt:

أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ..

Om te geloven in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken en Zijn gezanten.
[Sahih al- Muslim]

Ongeloof in de gezanten van Allah wordt in de koran veroordeeld.

De koran zegt:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا بَعِيدًا

Maar wie geen geloof hecht in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn gezanten en de laatste dag, die is ver afgedwaald.
[Soerat an- Nisa, 4:136]

Profeten en gezanten zijn mensen die door Allah zijn gestuurd. Zij verkondigen Zijn boodschap en bevestigen deze door het verrichten wonderen. Een profeet is een persoon die de wahi (openbaring) heeft ontvangen. De openbaringen hebben ze ontvangen via engelen of direct van Allah. Allah heeft Zijn profeten en gezanten gestuurd om de mensheid naar het rechte pad toe te leiden.

De koran zegt:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Wij hebben onze gezanten met duidelijke bewijzen gezonden en Wij hebben het boek en de weegschaal met hen neergezonden, opdat de mensen de rechtvaardigheid in stand houden.
[Soerat al- Hadied, 57:25]

Tevens zegt de koran:

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ

Als zij u dan van leugens betichten, werkelijk voor jouw tijd zijn gezanten van leugens beticht, zij kwamen met duidelijke bewijzen, met de Zaboer (psalmen) en het verlichtende boek.
[Soerat Aal Imraan 3: 184]

Alle profeten waren mannen. Geen hiervan was een vrouw noch een jinn.

De koran zegt:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ

En Wij hebben voor jouw tijd slechts mannen uitgezonden uit de inwoners van de steden aan wie Wij een openbaring gegeven hadden.
[Soerat Yusoef, 12:109]

Rasoel en Nabi

Een boodschapper van Allah aan wie een boek of geschrift is geopenbaard wordt Rasoel genoemd. Daarentegen worden de boodschappers zonder boeken en geschriften Nabi genoemd.
Elke Rasoel is dus een Nabi, maar niet elke Nabi is een Rasoel.

Het aantal profeten dat Allah heeft gezonden kan niet met zekerheid worden vastgesteld. Volgens de ahadith zijn er ongeveer 124.000 of 224.000 profeten naar de aarde gestuurd, maar het precieze aantal kan niet worden bevestigd. Het is niet toegestaan om het aantal profeten en gezanten vast te stellen. Een moslim dient te geloven in alle profeten en gezanten van Allah.

Van alle Anbiya (meervoud van Nabi) en Mursalien (meervoud van Rasoel) is de heilige profeet Mohammed (vrede zij met hem) de grootste en laatste. Na de profeet Mohammed volgen Ibrahiem (Abraham), Moesa (Mozes), Isa (Jezus), Adam (Adam) en Noeh (Noah). Deze profeten worden aangeduid met de term ‘Ulu’l-‘Azm’ ofwel de aartsprofeten.

In de koran zijn 25 profeten bij naam genoemd:

 1. Adam (Adam)
 2. Idries (Henoch)
 3. Noeh (Noah)
 4. Hoed (Eber)
 5. Salih (Shelah)
 6. Ibrahiem (Abraham)
 7. Loet (Lot)
 8. Ismaiel (Ismaël)
 9. Ishaaq (Izaäk)
 10. Yaqoeb (Jakob)
 11. Yusoef (Jozef)
 12. Ayyoeb (Job)
 13. Shu’aib (Jetro)
 14. Moesa (Mozes)
 15. Haroen (Aäron)
 16. Zulkifl (Ezechiël)
 17. Dawoed (David)
 18. Sulaiman (Solomo)
 19. Iljas (Elia)
 20. Al-Jasa (Elisa)
 21. Yunoes (Jona)
 22. Zakariyya (Zacharia)
 23. Yahya (Johannes)
 24. Isa (Jezus)
 25. Mohammed. Vrede zij met hen allen.
Profeten en gezanten van Allah hebben verschillende ranken. Sommigen zijn verheven boven anderen.

De koran zegt:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ
“Dat zijn de gezanten. Wij hebben sommigen boven anderen verkozen. Tot enkelen van hen heeft Allah gesproken en sommigen heeft Hij hogere rangen gegeven.”
[Soerat al- Baqarah, 2:253]

Bronvermelding : Soerat an-Nisa, 4:171 Sahih al-Muslim Soerat an-Nisa, 4:136 Soerat al-Hadied, 57:25 Soerat Aal-Imraan 3: 184 Soerat Yusoef, 12:109 Soerat al-Baqarah, 2:253