sluiten
"In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Vredesgroeten en zegenbeden rusten op de heilige profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen (vrede zij met hen)."

Over ons

De grondslag van Het Rechte Pad wordt gevormd door de leer van de Ahl as Sunnah wal Jama’ah.

De grondslag van Het Rechte Pad wordt gevormd door de leer van de Ahl as Sunnah wal Jama’ah waarin wordt uitgegaan van het geloof in:
 • de eenheid van Allah
 • de verhevenheid van Allah’s laatste profeet Mohammed (vrede zij met hem)
 • de goddelijke openbaring van de heilige koran
Verder wordt de islam gedefinieerd in de lijn van:
 • de vier rechtgeleide Khulafa (Kaliefen)
 • de metgezellen en de eerste volgelingen van de heilige profeet Mohammed (vrede zij met hem)
 • de wetscholen van de vier imams (Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi’i, Imam Ahmad bin Hanbal)
 • de lijn van de heiligen (Aulia Allah) in de islam
Wij hebben als doel het verbeteren van de maatschappelijke, culturele en sociaal-economische positie van minderheidsgroepen in Nederland en het bevorderen van participatie in de samenleving.
Dit willen wij bereiken door:
 • het organiseren van bijeenkomsten
 • ontmoetingsdagen
 • symposia
 • studiedagen 
Hierin wordt de leer van de Ahl as Sunnah wal Jama’ah behandeld.Ook zullen hier vele maatschappelijke kwesties onder de aandacht gebracht worden en behandeld. Wij trachten te fungeren als aanspreekpunt voor moslims en andersdenkenden met betrekking tot maatschappelijke, culturele en sociaal-economische zaken. Hiernaast zullen wij ons bezighouden met het geven van voorlichting en onderricht over de islam in de meest brede zin van het woord aan moslims en andersdenkenden met gebruik van alle daartoe aanwezig zijnde voorzieningen op het gebied van de media en social media. Dit ook in samenwerking met andere organisaties en (overheids)instellingen die een soortgelijk of complementair doel nastreven.