Leeftijd en hoedanigheid van een vastende persoon


De vasten is niet verplicht voor de onvolwassene, eveneens is het niet verplicht voor de geesteszieke ingeval de hele maand Ramadan in toestand van psychose wordt doorgebracht, echter is het inhalen van de hele maand wel vereist indien er herstel optreedt tijdens de periode voor het vormen van de intentie.
Bijvoorbeeld:
Als aan het begin van de maand Ramadan sprake was van psychose en het herstel hiervan optrad op de 29ste dag van deze maand tussen de dageraad en de islamitische middag, dan is het inhalen van alle vastendagen van de maand Ramadan vereist.
[Rad al-Muhtar]
De islamitische dag begint vanaf het spreiden van het licht aan de oostelijke horizon tot zonsondergang.
[Rad al-Muhtar wa Dur al-Mukhtar]
De helft hiervan is dus de islamitische middag (al-Dahwat al-Kubra).

Bronvermelding : Rad al-Muhtar wa Dur al-Mukhtar