Kwesties die de vasten niet doen verbreken


Kwestie:
Uit vergeetachtigheid eten, drinken of geslachtsgemeenschap hebben, verbreekt de vasten niet.
Kwestie:
Het door de keel naar binnendringen van een vlieg, rook of stof verbreekt de vasten niet, echter door het expres inhaleren van rook wordt de vasten verbroken mits de vastende persoon zich bewust was van de vasten
Bijvoorbeeld:
Als iemand wierook of mirre heeft aangestoken en dit dicht tegen het gezicht heeft gehouden het de rook via de neus heeft opgesnoven, verbreekt dit de vasten.

Kwestie:
Het vlechten van het haar tot een staart, het aanbrengen van olie of antimonium (surma, kohl) op de ogen doet de vasten niet verbreken, ondanks de smaak van olie of antimonium waarneembaar was in de keel of de kleur van het antimonium zichtbaar was in het speeksel.
[Rad al-Muhtar, al-Jauhara, Bahare Shari’at]

Hiervan kan worden afgeleid dat het dragen van contactlenzen tijdens de vasten geoorloofd is.
Kwestie:
Het door de keel naar binnendringen van een vlieg verbreekt de vasten niet mits dit niet opzettelijk is opgeslokt.
[Fatawa Alamgiri, Bahare Shari’at]
Kwestie:
Het met speeksel vochtig worden van de lippen door het praten en dit vervolgens inslikken of het inslikken van sputum (slijm vermengd met speeksel uit de mond) doet de vasten niet verbreken, echter moet dit wel vermeden worden.
[Fatawa Alamgiri, Dur al-Mukhtar, Rad al-Muhtaar, Bahaare Shari’at]
Kwestie:
Indien bloed uit het tandvlees de keel heeft bereikt, maar dit niet naar binnen is gedrongen, doet de vasten niet verbreken.
[Dur al-Mukhtar, Fath al-qadir]
Kwestie:
Als iemand uit vergeetachtigheid heeft gegeten en bij het herinneren van de vasten het eten direct heeft uitgespuugd zal de vasten niet zijn verbroken. De vasten is wel verbroken als het eten was doorgeslikt.
[Fatawa Alamgiri]
Kwestie:
Als de dageraad was aangebroken tijdens het eten en ondertussen het eten direct had uitgespuugd, zal de vasten niet verbroken zijn, De vasten is wel verbroken als het eten was doorgeslikt.
[Fatawa Alamgiri]
Kwestie:
Indien er olie of iets dergelijks samen met het speeksel door de keel naar binnen is gedrongen als gevolg van het kauwen erop, dan zal de vasten niet zijn verbroken. De vasten is wel verbroken als de smaak duidelijk waarneembaar was in de keel.
[Fath al Qadir]
Kwestie:
De smaak van medicijnen of meel in de keel proeven tijdens het malen ervan doet de vasten niet verbreken.
[Dur al-Mukhtar, Fath al-Qadir]
Kwestie:
Het binnendringen van water in het oor doet de vasten niet verbreken
[Dur al-Mukhtar, fath al-Qadir]

/

Kwestie:
Roddelen doet de vasten niet breken ook al is het een grote zonde. In de Koran is roddelen vergeleken met het eten van het vlees van je overledene broeder. In de Hadith is vermeld dat roddelen erger is dan het plegen van overspel. Door het roddelen, gaat het licht van de vasten verloren.
[Dur al-Mukhtar]
Kwestie:
Kussen zonder het krijgen van een zaadlozing doet de vasten niet breken. Op dezelfde wijze verbreekt de vasten niet bij het kijken naar een vrouw of zelfs kijken naar haar schaamdeel zonder deze aangeraakt te hebben. Al zou de persoon voortdurend hiernaar gekeken hebben of met de gedachte aan gemeenschap een zaadlozing hebben gekregen.
[al-Jauhara, Dur al-Mukhtar]
Kwestie:
Het hebben van een natte droom doet de vasten niet verbreken.
Kwestie:
Indien een persoon de ochtend doorbrengt in staat van onreinheid na seksuele gemeenschap of zelfs de hele dag in deze staat doorbrengt zonder zich hiervan te reinigen, dan is de vasten wel voldaan, maar het is wel een zonde en verboden (Haram) om voor zou een lang tijdbestek de ghusl (grote ablutie) niet te verrichten daar de gebeden verzuimd worden. De Hadith vermeld:
“Engelen komen het huis niet binnen van een persoon die in hoge staat onrein is.”
[Dur al-Muktar, Bahare Shari’at]
Kwestie:
Het hebben van seksueel gemeenschap buiten de 2 wegen doet de vasten niet verbreken totdat er geen zaadlozing plaatsvind. Zodoende verbreekt de vasten niet door masturbatie mits er geen sprake is van ejaculatie. Ondanks het feit dat zo een daad buitengewoon verboden is (Haram, omdat de Hadith zo een persoon als vervloekt heeft aangemerkt
[Dur al-Mukhtar, Bahare Shari’at]

Bronvermelding : Fatawa Alamgiri Bahare Shari’at Rad al-Muhtar al-Jauhara Fath al Qadir