Kwestie die de vasten afkeurenswaardig maken


Kwestie:
Liegen, roddelen, klikken, schelden, ongepast taalgebruik en iemand kwetsen zijn vanzelfsprekend uit den boze en haram (verboden). Tijdens de vasten zijn deze bezigheden met een nog grotere nadruk verboden. De vasten wordt hierdoor afkeurenswaardig (Makrooh).
Kwestie:
Zonder een geldige reden is het afkeurenswaardig om iets te kauwen of proeven tijdens het vasten. Om dit te kunnen doen moet hiervoor een geldige reden zijn.
Voorbeeld van het proeven tijdens vasten:
Als de echtgenoot of meester een miserabel karakter heeft en zeer geïrriteerd kan raken, omdat het eten te weinig of teveel zout bevat, dan kan het geen kwaad om van het eten te proeven.
Voorbeeld van het kauwen tijdens vasten:
Als een zeer jonge kind geen vaste voeding kan eten. Bovendien is er geen gemalen voeding waarmee het kind gevoed kan worden, noch is er een niet-vastende persoon in de buurt om het eten voor te kauwen, dan is het niet afkeurenswaardig voor een vastende persoon om het eten voor te kauwen, zodat het kind gevoed kan worden.
[Dur al-Mukhtar, Bahare Shari’at]
Betekenis van proeven volgens de islamitische terminologie van het vasten:
Proeven volgens de islamitische wetgeving (Shari’a) staat niet voor de handeling waarvoor haar betekenis over het algemeen aan wordt toegepast. Proeven door een klein deel van iets te eten wordt hier niet mee bedoeld. De vasten is hierdoor verre van afkeurenswaardig en wordt verbroken. Hierbij is boetedoening ook vereist, indien de persoon aan de volwaarden hiervan voldoet. Met proeven wordt het herkennen van de smaak bedoeld. Door wat op de tong te leggen en het vervolgens uit te spugen ter voorkoming het door te slikken. Mocht dit wel gebeurd zijn, dan is de vasten verbroken.
Kwestie:
Het proeven is niet schadelijk indien er iets wordt aangekocht waarbij het proeven dusdanig noodzakelijk is om verlies te voorkomen.
[Dur al-Mukhtar]
Kwestie:
Tijdens het vasten is het afkeurenswaardig een vrouw te kussen, omhelzen of haar lichaam aan te raken indien er vrees is voor een zaadlozing of verwikkeld te raken in geslachtsgemeenschap. Het zuigen op de lippen of tong is tijdens de vasten doorgaans afkeurenswaardig, zo ook niet-penetratieve seks.
[Rad al-Muhtar, Bahaare Shari’at]
Kwestie:
Tijdens het vasten is het niet afkeurenswaardig om rozen (bloemen) of muskus te ruiken, olie aan te brengen op de baard of snor, of de ogen te bestrijken met antimonium. Het is echter wel afkeurenswaardig om voor cosmetische doeleinden de ogen met antimonium te bestrijken of de baard te beoliën, terwijl deze al een vuist(lengte) lang was en dus niet bedoeld is om de baardgroei te stimuleren. Deze handelingen zijn zowel in staat van de vasten als de niet vasten afkeurenswaardig.
[Dur al-Mukhtar]
Kwestie:
Tijdens de vasten is het overdrijven in het gorgelen of opsnuiven van water in de neus afkeurenswaardig. Met overdrijven in gorgelen wordt de opname van een volle mond water bedoeld.
Kwestie:
Tijdens de vasten is het niet afkeurenswaardig om afkoeling te zoeken door te gorgelen of het snuiven van water in de neus, te douchen of een vochtig stuk stof op het lichaam te leggen. Echter is het wel afkeurenswaardig om het lichaam te bedekken met een vochtige stuk stof om te laten blijken dat men het moeilijk heeft. Het hart dient niet klein gemaakt te worden, terwijl men bezig is in een eredienst voor Allah.
[Fatawa Alamgiri, Rad al-Muhtar, Bahare Shari’at]
Kwestie:
Tijdens de vasten als wel de niet-vasten is het afkeurenswaardig om speeksel in de mond op te sparen en vervolgens door te slikken.
[Fatawa Alamgiri, Bahare Shari’at]
Kwestie:
Tijdens de vasten is het niet afkeurenswaardig om de tanden te borstelen (Miswaak). Zoals het Soenna (traditie van de profeet vrede zij met hem) is om in andere dagen de tanden te borstelen zo is het ook soenna om dit tijdens de vasten te doen.

Bronvermelding : Dur al-Mukhtar Bahare Shari’at Fatawa Alamgiri Rad al-Muhtar