Het Taraweeh gebed


Salat al-Taraweeh; Dit gebed is al-Sunnat al-Mu’akkadah (een handeling die de profeet vrede en zegeningen van Allah zij met hem altijd heeft gedaan, maar soms heeft gelaten om de geoorloofdheid hiervan aan te geven). Het gebed bestaat uit 20 kniebuigingen (Raka’at) dat elke avond na het Isha gebed in de maand Ramadan tot stand wordt gebracht.
[Qanoone Shari’at]
Kwestie:
De tijd van het Taraweeh gebed begint nadat het verplichte gedeelte (Fard) van het Isha gebed is verricht tot het aanbreken van de dageraad.
[al-Hidaya]
Kwestie:
Het is al-Sunnat al-Kifayah om het Tarweeh gebed tot stand te brengen in congregatie (Jama’ah). Hiermee wordt bedoeld: Indien de hele gemeenschap verzuimt de moskee hiervoor te bezoeken, dan is iedereen een zondaar. Mocht echter iemand het gebed thuis op individuele basis verricht hebben, dan is de persoon in kwestie geen zondaar.
[al-Hidaya, Fatawa Qadi Khan]
Kwestie:
Het is Mustahab (aanbevolen) om het gebed te verlaten tot een derde deel van de nacht. Het is ook niet afkeurenswaardig als het gebed na middernacht tot stand is gebracht.
[Dur al-Mukhtar, Bahare Shari’at]
Kwestie:
Het Taraweeh gebed is zowel voor de mannen als voor de vrouwen al-Sunnat al-Mu’akkadah (een handeling die de profeet vrede en zegeningen van Allah zij met hem altijd heeft gedaan, maar soms heeft gelaten om de geoorloofdheid hiervan aan te geven). Het verzuimen hiervan is niet toegestaan.
[Fatawa Qadi Khan]
Kwestie:
De twintig kniebuigingen (Raka’at) van het Taraweeh gebed dienen in paren van 2 kniebuigingen verricht te worden met 10 salaams (een handeling waardoor de afronding van het gebed mee wordt gekenmerkt). Het zitten met rust wordt Tarweeha genoemd.
[Fatawa Alamgiri, Fatawa Qadi Khan]
Kwestie:
Na het afronden van het Taraweeh gebed is een vijfde rustzitting (Tarweeha) aanbevolen (Mustahab). Men dient deze rustzitting te laten indien de zitting de mensen zwaar valt.
[Fatawa Alamgiri]
Kwestie:
Men heeft de keuze om tijdens de rustzitting stil te blijven of enkele kalimah’s (geloofsbelijdenis) , Tasbeeh (Het verheerlijken van Allah), Koranverzen of zegenbede en vredesgroeten (Durood) voor de profeet vrede en zegeningen van Allah zij met hem te prevelen. Op individuele basis kan ook een vrijwillige gebed (Nafl) tot stand gebracht worden, Echter is dit wel afkeurenswaardig om in congregatie (Jama’ah) te doen.
[Fatawa Qadi Khan]
Kwestie:
Iemand die het verplichte deel (Fard) van het Isha gebed niet heeft verricht, kan het Taraweeh gebed niet tot stand brengen, noch het Witr gebed, zolang het Isha gebed niet is voldaan.
[Qanoone Shari’at]
Kwestie:
Iemand die het Isha gebed op individueel heeft verricht en het Taraweeh gebed in congregatie (Jama’ah), dient het Witr gebed ook op individuele basis tot stand te brengen.
[Dur al-Mukhtar, Rad al-Muhtar]
Kwestie:
Iemand die het Isha gebed in congregatie (Jama’ah) heeft verricht en het Taraweeh gebed individueel tot stand heeft gebracht, kan deelnemen aan de congregatie (Jama’ah) van het Witr gebed.
[Dur al-Mukhtar, Rad al-Muhtar]
Kwestie:
Indien er een paar kniebuigingen (Raka’at) van het taraweeh gebed over waren gebleven, terwijl de imam (voorganger) is opgestaan voor het Witr gebed, dan dient het Witr gebed in navolging van de imam verricht te worden en de resterende kniebuigingen (Raka’at) van het Taraweeh gebed later tot stand gebracht te worden. De voorwaarde hiervoor is wel dat het Isha gebed in congregatie (Jama’ah) was verricht. Dit is de beste manier. Het is echter ook toegestaan om het Taraweeh gebed eerst te voltooien en vervolgens het Witr gebed individueel te lezen.
[Fatawa Alamgiri, Rad al-Mukhtar]
Kwestie:
Indien het Taraweeh is verricht en men verlangt om het voor de tweede keer tot stand te brengen, dan kan dat op individuele basis gedaan worden. Om dit voor de tweede keer in congregatie (Jama’ah) tot stand te brengen wordt geen toestemming verleent.
[Fatawa Alamgiri]
Kwestie:
Het is niet toegestaan voor de imam (voorganger) om het Taraweeh gebed te voltooien in 2 moskeeën. Voor de Muqtadi (Moskeeganger) kan het geen kwaad om het Taraweeh gebed in beide moskeeën te verrichten. Echter is het Witr gebed tot stand brengen in de tweede moskee niet toegestaan indien dit in de eerste moskee al was verricht.
[Fatawa Alamgiri]
Kwestie:
Het is beter om het Taraweeh gebed tot stand te brengen in de moskee en dan wel in congregatie (Jama’ah). Iemand die de congregatie (Jama’ah) thuis heeft verricht, wordt gevrijwaard van de zonde voor het laten van de congregatie in de moskee, echter zal de persoononthouden zijn van de beloningen die voor de congregatie (Jama’ah) in de moskee staan.
[Fatawa Alamgiri]
Kwestie:
Het Taraweeh gebed is niet geldig indien een persoon die de pubertijd nog niet heeft bereikt het gebed is voorgegaan van volwassenen. De auteur van al-Hidaya heeft deze kwestie geprefereerd. In Fath al-qadir is dit eveneens zo. Fatawa Alamgiri heeft een sterk nadruk gelegd over de correctheid van deze kwestie. Er staat vermeld: “Deze kwestie is Muktar (geprefereerd), omdat dit werkelijk niet is toegestaan en dit is het meest correct. Tevens is dit ook de statement van de meerderheid en volgens de Zahir al-Riwayah (de wetboeken van Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani). Om dit te beargumenteren zijn wetboeken als al-Hidayah en al-Bahr al-Muheet geraadpleegd. Maulana Shamsuddin Ahmed J’afari heeft hierover het volgende gezegd: “Mijn leermeester Sadr al-Shari’a heeft in Bahare Shari’at hetzelfde gezegd en geeft aan dat dit juist is.”
[Qanoone Shari’at]
Kwestie:
Het is al-Sunnat al-Mu’akkadah om in het Taraweeh gebed de Koran in haar volledigheid uit te lezen dat uitgespreid is over de hele maand Ramadan. Het is beter (Fadeelat) om dit 2 keer volledig gereciteerd te hebben. Het beste (Afdal) is om de Koran 3 keer te completeren. Men dient uit luiheid de voltooiing van de Koran niet te laten.
[Dur al-Mukhtar]
Kwestie:
Het is niet toegestaan om een hafiz (een persoon die de hele Koran heeft gememoriseerd) arbeidsloon te geven om het Taraweeh gebed voor te gaan. De gever hiervan en de ontvanger hiervan zijn beiden zondaren. Met het geven van arbeidsloon wordt niet alleen bedoeld dat de loon van te voren is vastgesteld en afgesproken, maar zelfs de wetenschap hebben dat op een bepaalde plaats iets te halen valt en om deze reden daar het Taraweeh gebed voorgaan, is niet toegestaan ook al was dit niet van te voren afgesproken. Echter als duidelijk wordt aangegeven dat er geen arbeidsloon gegeven zal worden en ook niet wordt gevraagd en desondanks de mensen uit dienstbaarheid en hulp iets geven, dan kan dit geen kwaad.
[Bahare Shari’at]

Shabeena

Shabeena; De hele Koran in één avond in haar volledigheid uitlezen tijdens het Taraweeh gebed wordt Shabeena genoemd, zoals dat tegenwoordig een trend is. De Hafiz (een persoon die de hele Koran heeft gememoriseerd) reciteert op zeer hoge snelheid de Koran, waardoor de woorden niet duidelijk verstaanbaar zijn. Dit daargelaten, de letters worden ook niet vanuit de juiste articulatiepunten verklankt. De toestand van de gebedsgangers is ook niet zoals het betaamd. Sommigen zitten of liggen, anderen slapen of sluimeren. Zodra de imam (voorganger) de positie inneemt van de ruku’ (voorovergebogen houding waarbij de handen steunen op de knieën), in alle haast zich na het snel vormen van de intentie zich bij het gebed voegt. Zo een Shabeena is niet toegestaan. Als de hafiz in kwestie dit nogeens doet om geroemd te worden vanwege zijn bekwaamheid, dan zijn de zonde van het pronken nogeens apart voor zijn rekening.
[Qanoone Shari’at]

Bronvermelding : Qanoone Shari’at al-Hidaya Fatawa Qadi Khan Qanoone Shari’at Dur al-Mukhtar Rad al-Muhtar Fatawa Alamgiri Bahare Shari’at