Het eten voor zonsopkomst (Sehri) en na zonsondergang (Iftar)


De gezant van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heeft gezegd:
“Nuttigt de Sehri (ontbijt voor zonsopkomst), omdat het nuttigen van Sehri zegenrijk is.”
[Sahih al-Bukhari: Kitab al-Saum, Bab: Bi barkat al-Suhoor min ghayr al-Ijaab, nr: 1923, deel:1, blz. 633, Sahih al-Muslim, al-Tirmidhi, al-Nisaai]
“Het verschil tussen ons en de mensen van het boek is een hap van de Sehri.”
[Sahih al-Muslim: Kitab al-Saum, Bab: Fadl al-Suhoor nr: 1096 blz. 552, Sahih al-Muslim, Sunan Abu Daud, al-Tirmidhi, al-Nisaai, Ibn al-Khuzayma]
“Allah en Zijn engelen zenden zegenbeden naar hen die de Sehri nuttigen.”
[al-Ihsan bi tarteeb Sahih ibn Hiban: Kitab al-Saum, Bab: al-Suhoor, nr: 3458, deel:5, blz. 194, al-Tabarani]
“De Sehri in haar geheel is zegenrijk. Laat dit niet voorbijgaan, ook al drink je een slok water, omdat Allah en Zijn engelen de zegenbeden naar hen toesturen die de Sehri nuttigen.”
[al-musnad li imam Ahmad bin Hanbal, al-Musnad li Abi Sa’eed al-Khudri nr: 11086, deel: 4 blz 26]

“Diegene uit mijn volk heb ik het meest lief die zich haasten voor de Iftar (onvasten na zonsondergang).”
[Jami’u al-Tirmidhi: Abwab al-Saum: Bab ma ja a fi t’ajeel al-Iftar, nr: 700 deel: 2 blz. 164, Ibn al- Khuzayma, Ibn al-Hiban]

“Allah heeft het liefst dat er voor de Iftar wordt gehaast en voor de Sehri wordt vertraagd.”
[al M’ujam al-Awsat li Imam al-Tabari, nr: 747 deel: 5 blz. 320t]
Kwestie:
Het is soenna om het nuttigen van de Sehri te vertragen, echter is het vertragen afkeurenswaardig bij twijfel of de dageraad al is aangebroken.
[Fatwa Alamgiri, Bahare Shari’at]
Kwestie:
Het is soenna om te haasten voor de Iftar. Echter dient de Iftar begonnen te worden als men de gemoedsrust heeft dat de zon is ondergegaan. Totdat men dit niet heeft, dient de Iftar niet aangevangen te worden ook al heeft de oproeper voor het gebed al opgeroepen tot het gebed. Op bewolkte dagen dient niet te worden gehaast voor de Iftar.
[Rad al-muhtar]
Kwestie:
Om het tijdstip van de Sehri en Iftar in te luiden met een kanonschot of trommelgeroffel werd veelal vroeger gedaan. Dit is pas betrouwbaar als het door een godvruchtige schriftgeleerde is opgedragen die een specialist is op gebied van chronometrie (tijdmeetkunde). Over het algemeen zijn vandaag de dag veel schriftgeleerden onbedreven in dit vakgebied. Tijdschema’s hiervoor zijn veelal verkeerd en het is niet toegestaan om hiernaar te handelen. Echter als de tijdschema’s door een bedreven geleerde op gebied van chronologie is gemaakt met de aanduiding voor de Sehri en Iftar, is het wel toegestaan hiernaar te handelen.
[Qanoone Shari’at]

Bronvermelding : Sahih al-Bukhari: Kitab al-Saum, Bab: Bi barkat al-Suhoor min ghayr al-Ijaab, nr: 1923, deel:1, blz. 633, Sahih al-Muslim, al-Tirmidhi, al-Nisaai Sahih al-Muslim: Kitab al-Saum, Bab: Fadl al-Suhoor nr: 1096 blz. 552 Sahih al-Muslim: Kitab al-Saum, Bab: Fadl al-Suhoor nr: 1096 blz. 552, Sahih al-Muslim, Sunan Abu Daud, al-Tirmidhi, al-Nisaai, Ibn al-Khuzayma al-Ihsan bi tarteeb Sahih ibn Hiban: Kitab al-Saum, Bab: al-Suhoor, nr: 3458, deel:5, blz. 194, al-Tabarani al-musnad li imam Ahmad bin Hanbal, al-Musnad li Abi Sa’eed al-Khudri nr: 11086, deel: 4 blz 26 Jami’u al-Tirmidhi: Abwab al-Saum: Bab ma ja a fi t’ajeel al-Iftar, nr: 700 deel: 2 blz. 164, Ibn al- Khuzayma, Ibn al-Hiban al M’ujam al-Awsat li Imam al-Tabari, nr: 747 deel: 5 blz. 320t Fatwa Alamgiri Bahare Shari’at Rad al-muhtar Qanoone Shari’at]