Hadith over de observatie van de nieuwe maan


Het is overgeleverd door de eerbiedwaardige Abu Hurairah (Moge Allah hem welbehagen) Hij zei dat de gezant van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heeft gezegd: “Neemt de vasten in acht bij het observeren van de nieuwe maan en verbreekt de vasten bij het observeren ervan. En wanneer het voor jullie bewolkt is, voltooid dan 30 dagen van de maand Sha’ban.”
[Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim]
Het is overgeleverd door Ibn ‘Umar (Moge Allah hem welbehagen). Hij zei dat de gezant van Allah (Vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heeft gezegd: “Vast niet totdat jullie de nieuwe maan hebben gezien en verbreekt de vasten niet totdat jullie het hebben gezien. Wanneer het voor jullie bewolkt is maakt het aantal dagen compleet.” (dus 30 dagen)
[Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim]

Bronvermelding : Sahih al-Bukhari Sahih al-Muslim