Deugden van enkele vrijwillige vastendagen


‘Ashura;
De vasten op de tiende dag van de islamitische maand Muharram. Het is beter om ook op de negende dag te vasten. De gezant van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heeft zelf gevast op deze dag en heeft de mensen ook geboden dit te doen.
[Sahih al-Muslim: Kitab al-Saum, Bab: Ay Yaum Yusam fi ‘Ashura, nr:1134, blz.573]

Ook heeft hij (vrede zij met hem) gezegd: “Na de ramadan is de beste vasten het vasten van Muharram.”
[Sahih al-Muslim: Kitab al-saum, bab: Fadl saum al-Muharram, nr:1163, blz.: 591, Abu Daud, al-Tirmidhi, al-Nisaai]
Eveneens zei de profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem): “Ik ben in de veronderstelling dat Allah voor de vasten van ‘Ashura de zonden van 1 jaar ervoor teniet verklaard.”
[Sahih al-Muslim: Kitab al-Saum, Bab: Istihbab Siyam Thalatha Ayyam min Kul Shahr, nr:1162, blz.589]
‘Arafat;
Het vasten op de negende dag van de maand Dzul Hidjja. De gezant van Allah vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heeft gezegd: “Ik ben in de veronderstelling dat Allah met de vasten van ‘Arafat de zonden van een jaar ervoor en een jaar erna doet verwijderen.”
[Sahih al-Muslim: Kitab al-Saum, Bab: Istihbab Siyam Thalatha Ayyam min Kul Shahr, nr:1162, blz.589, Abu Daud, al-Tirmidhi, al-Nisaai, Ibn al-Majah]
De eerbiedwaardige Aisha (Moge Allah’s tevredenheid met haar zijn) heeft gezegd dat de gezant van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heeft gezegd dat de vasten van ‘Arafat gelijk staat aan 1000 dagen.
[al-M’ujam al-Awsat: Bab: al-Meem, nr:6802, deel:5, blz. 127]
Echter is het afkeurenswaardig (Makrooh) voor de bedevaartgangers die in ‘Arafat verblijven om te vasten.”
[Abu Daud: Kitab-al-Saum: Bab: fi Saum ‘Arafat bi ‘Arafat, nr: 244, deel:2 , blz. 479, al-Nisaai, ibn al-Khuzayma]
Zes dagen vasten van de maand Shawwal: De gezant van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degenen die gevast heeft in de Ramadan en 6 dagen van de maand Shawwal, is alsof ze altijd hebben gevast.”
[Sahih al-Muslim: Kitab al-Saum, Bab: Istihbab Saum sitta ayyam min Shawwal itba’an li Ramadan, nr:1164, blz.592, Abu Daud, al-Tirmidhi, al-Nisaai, Ibn al-Majah, al-Tabarani]
Ook heeft hij (vrede zij met hem) gezegd: “Degene die 6 dagen na de ‘Ied heeft gevast, heeft het hele jaar door gevast.”
[Al-Sunan al-Kubra li al-Nisaai: Kitab al-Saum: Bab: Sitta ayyam min Shawwal, nr: 286,2861, deel:2, blz.: 162-163, Ibn al-Majah, Ibn-al-Khuzayma, Ibn Hiban]
Kwestie:
Het is beter om het vasten hiervan te spreiden, maar het kan geen kwaad om deze achtereenvolgens na de ‘Ied in acht te nemen.
[Dur al-Mukhtar, Bahare Shari’at]
Sha’ban;
Het vasten op de 15e dag van deze maand. Over de deugden van de maand Sha’ban heeft de gezant van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) gezegd: “Bij het aanvangen van de 15de nacht van de maand Sha’ban dienen jullie in de nacht te bidden en overdag te vasten, omdat Allah na zonsondergang Zijn bijzondere gunsten naar de wereldse hemel verstuurt en zegt: “Is er iemand die vergiffenis wil hebben opdat Ik hem vergeef? Is er iemand die zoekt naar levensonderhoud? Ik zal voorzien in onderhoud! Is er iemand verzeild in problemen? Ik zal hen ervan verlossen! Is er iemand die … is er iemand dat? De vragen worden tot het aanbreken van de dageraad gesteld.”
[Sunan ibn al-Majah: Abwab Iqamat al-Salawat: Bab: Ma ja a fi al-lailat al-nisf min Sha’ban, nr:1388, deel:2, blz. 160]
Eveneens heeft hij (vrede zij met hem) gezegd: “Op de 15e nacht van Sh’aban manifesteert Allah (hoe dat Hem waardig is) voor Zijn gehele schepping en vergeeft een ieder van hen met uitzondering van de ongelovige en vijanden.”
[al-Ihsan bi tarteeb Sahih ibn Hiban: Kitan al-Hazar wa al-Ibahat: Bab: ma ja a fi Tabaghudh, nr: 5636, deel: 7, blz, 470, Tabarani]
al- Ayyam al Baid;
Het vasten op de13e,14e en 15e dag van elke maand. De gezant van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heeft gezegd: “Van elke maand zijn het vasten van 3 dagen zoals het vasten in de eeuwigheid.”
[Sahih al-Muslim: Kitab al-Saum, Bab: al-Nahi ‘an saum al-Dahr, nr:187/1159, 197/1162 blz. 587-590, Sahih al-Bukhari]
Eveneens heeft hij (vrede zij met hem) gezegd: “Degene die het kan opbrengen moet zeker drie dagen van elke maand vasten, omdat elke vastendag 10 zonden teniet doet en de zonden reinigt, zoals water dat doet bij kleding.”
[al-M’ujam al-Kabir nr: 60 deel:25 blz.35]
De eerbiedwaardige ibn ‘Abbas (moge de tevredenheid van Allah met hem zijn) heeft gezegd: “De profeet nam altijd het vasten in acht van de al-Ayyam al-Baid, ongeacht hij op reis was of niet.”
[Sunan al-Nisaai: Kitab al-Saum, Bab: Saum al-Nabi Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam bi Abi huwa wa ummi, nr:2342, blz. 386]
Maandag en donderdag;
De gezant van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heeft gezegd: “Op maandag en donderdag worden de daden getoond, dus ik heb liever dat mijn daden worden getoond, terwijl ik aan het vasten ben.”
[Jami’ al-Tirmidhi: Abwab al-Saum: Bab: Ma ja a fi saum yaum al-Ithnain wa al-Khamees, nr:747, deel:2, blz. 187]
Eveneens heeft hij (vrede zij met hem) gezegd: “Op deze 2 dagen schenkt Allah vergiffenis aan alle moslims , behalve 2 personen die onderling afstand van elkaar hebben genomen. Over hen zegt Hij tegen de engelen: Laat hen totdat ze geen vrede hebben gesloten.”
[Sunan ibn al-Majah: Abwab ma ja a fi siyam: Bab: Siyam yaum al-Ithnain w al-khamees, nr:745, deel: 2, blz.344]
Woensdag en donderdag;
De gezant van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heeft gezegd: “Degene die op woensdag en donderdag het vasten in acht nemen, voor hen zal geschreven worden dat ze gevrijwaard zijn van het vuur.”
[Musna abi Y’ala, Musnad ‘Abdullah bin ‘Amr, nr:561, deel:5, blz. 115]
Eveneens heeft de gezant van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) gezegd: “Degene die vasten op woensdag en donderdag, voor hen wordt in het paradijs een huis gebouwd waarvan het buitenste gedeelte van binnen zichtbaar is en van binnen naar buiten toe.”
[al-Mu’jam al-Awsat nr:253, deel:1, blz 78]
Kwestie:
In het bijzonder alleen te vasten op een vrijdag is afkeurenswaardig (Makrooh). Men dient de dag ervoor of erna hieraan toe te voegen. Slechts één vrijwillige vastendag of een vastendag volgens de soenna in acht te nemen is afkeurenswaardig.
[Qanoone Shari’at]

Bronvermelding : Sahih al-Muslim: Kitab al-Saum, Bab: Ay Yaum Yusam fi ‘Ashura, nr:1134, blz.573 Sahih al-Muslim: Kitab al-Saum, Bab: Istihbab Siyam Thalatha Ayyam min Kul Shahr, nr:1162, blz.589 Sahih al-Muslim: Kitab al-Saum, Bab: Istihbab Siyam Thalatha Ayyam min Kul Shahr, nr:1162, blz.589, Abu Daud, al-Tirmidhi, al-Nisaai, Ibn al-Majah al-M’ujam al-Awsat: Bab: al-Meem, nr:6802, deel:5, blz. 127 Abu Daud: Kitab-al-Saum: Bab: fi Saum ‘Arafat bi ‘Arafat, nr: 244, deel:2 , blz. 479, al-Nisaai, ibn al-Khuzayma Sahih al-Muslim: Kitab al-Saum, Bab: Istihbab Saum sitta ayyam min Shawwal itba’an li Ramadan, nr:1164, blz.592, Abu Daud, al-Tirmidhi, al-Nisaai, Ibn al-Majah, al-Tabarani Al-Sunan al-Kubra li al-Nisaai: Kitab al-Saum: Bab: Sitta ayyam min Shawwal, nr: 286,2861, deel:2, blz.: 162-163, Ibn al-Majah, Ibn-al-Khuzayma, Ibn Hiban Dur al-Mukhtar Bahare Shari’at Sunan ibn al-Majah: Abwab Iqamat al-Salawat: Bab: Ma ja a fi al-lailat al-nisf min Sha’ban, nr:1388, deel:2, blz. 160 al-Ihsan bi tarteeb Sahih ibn Hiban: Kitan al-Hazar wa al-Ibahat: Bab: ma ja a fi Tabaghudh, nr: 5636, deel: 7, blz, 470, Tabarani] Sahih al-Muslim: Kitab al-Saum, Bab: al-Nahi ‘an saum al-Dahr, nr:187/1159, 197/1162 blz. 587-590, Sahih al-Bukhari al-M’ujam al-Kabir nr: 60 deel:25 blz.35 Sunan al-Nisaai: Kitab al-Saum, Bab: Saum al-Nabi Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam bi Abi huwa wa ummi, nr:2342, blz. 386 Jami’ al-Tirmidhi: Abwab al-Saum: Bab: Ma ja a fi saum yaum al-Ithnain wa al-Khamees, nr:747, deel:2, blz. 187 Sunan ibn al-Majah: Abwab ma ja a fi siyam: Bab: Siyam yaum al-Ithnain w al-khamees, nr:745, deel: 2, blz.344 Sunan al-Nisaai: Kitab al-Saum, Bab: Saum al-Nabi Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam bi Abi huwa wa ummi, nr:2342, blz. 386 Musna abi Y’ala, Musnad ‘Abdullah bin ‘Amr, nr:561, deel:5, blz. 115 al-Mu’jam al-Awsat nr:253, deel:1, blz 78 Qanoone Shari’at]