Definitie van een Mastoor


Met Mastoor wordt de persoon bedoeld diens toestand ogenschijnlijk voorkomt conform de Islamitische wetgeving (shari’a) echter is het niet duidelijk als dat ook zo van binnen is.
[Dur al-Mukhtar Dur al-Mukhtar, Bahare Shari’at]

Kwestie:
Voor een ‘Adil (rechtschapen persoon) is het noodzakelijk (Wajib) om de
getuigenverklaring van de nieuwe maan op dezelfde nacht af te leggen.

Kwestie:
Ingeval de nieuwe maan is geobserveerd op een plaats waar geen Islamitische rechtsgeleerde of gezaghebbende aanwezig is bij wie de getuigenis kan worden afgelegd, dienen de bewoners van die plaats bijeen geroepen te worden, zodat de getuigenis in hun aanwezigheid kan worden afgelegd. Als de getuige een ‘Adil is, dan is de vasten vereist.
Kwestie:
Bij onheldere hemel dienen de getuigenverklaringen aangaande de nieuwe maan voor de ‘Ied afgelegd te worden door 2 rechtschapene, volwassene mannen die toerekeningsvatbaar zijn of 1 man en twee vrouwen.
[al-Hidaya, Dur al-Mukhtar etc.]

Bronvermelding : al-Hidaya Dur al-Mukhtar Bahare Shari’at