Definitie van een ‘Adil (rechtschapen persoon)


Met ‘Adil wordt de persoon bedoeld die zich weerhoudt van grote zonden en zichzelf niet aanzet om kleine zonden te begaan. Hij of zij houdt zich niet bezig met handelingen die tegen alle normen van fatsoen indruisen.