De getuigenis van de nieuwe maan


Kwestie:
Bij het afleggen van de getuigenis is het belangrijk om te zeggen: “Ik getuig …” Zonder deze formulering wordt de getuigenverklaring niet geaccepteerd. Daarentegen bij bewolkte hemel voor de maan van de Ramadan is het voldoende om te zeggen: “Ik heb met mijn eigen ogen de nieuwe maan van de huidige Ramadan vandaag, gisteren of op een bepaalde dag gezien.”
Kwestie:
Indien een groep mensen aankomt en verkondigd: “op een bepaalde plaats is de maan waargenomen.” of zelfs getuigen dat op een bepaalde plaats de maan is waargenomen of getuigen dat die en die persoon de maan heeft gezien of getuigen: “De rechtsgeleerde van een bepaalde plaats heeft zich uitgesproken over de vasten of aanvang van “Ied” dan zullen deze aanzeggingen niet voldoende zijn voor het afleggen van de getuigenverklaring.
[Dur al-Muktar, Rad al-Mukhtar, Bahar e Shari’at]
Kwestie:
Het is niet toegestaan voor de Imam of rechtsgeleerde om ‘Ied te houden of de mensen hiervoor te verordenen indien uitsluitend alleen hij de maan van ‘Ied heeft gezien.
[Dur al-Mukhtar, Bahar e Shari’at]
Kwestie:
Indien de maan is waargenomen in een stad en verscheidene groepen mensen van de bewuste stad arriveren in een andere stad en verspreiden het bericht dat de maan op een bepaalde dag was waargenomen en dat de hele stad hiervan op de hoogte was en naar aanleiding hiervan vanaf een bepaalde dag de vasten in acht hebben genomen, dan is dit voor de inwoners van de stad van aankomst voldoende als bewijsvoering.
[Rad al-Mukhtar, Bahar e Shari’at]
Kwestie:
Indien een persoon als enige de maan van Ramadan of ‘Ied heeft waargenomen, echter was de getuigenverklaring niet geaccepteerd door de rechtsgeleerde, dan is voor de persoon in kwestie noodzakelijk (Wajib) om de vasten in acht te nemen. Indien de persoon daarentegen niet heeft gevast of deze heeft verbroken, zal het inhalen hiervan vereist zijn.
[al-Hidaya, Dur al-Mukhtar, Fatawa Alamghiri]
Kwestie:
Als de nieuwe maan overdag, in de middag of na de middag is geobserveerd, zal het in alle gevallen beschouwd worden als de maan van de komende avond, dus de nieuwe maand zal van start gaan met de avond van dezelfde dag.
Indien de nieuwe maan overdag op de 30e dag van de Ramadan is waargenomen, dan zal het behoren tot een dag van de Ramadan en niet van Shawwal. Het voltooien van de vasten blijft verplicht.
Als de nieuwe maan overdag is gezien op de 30ste dag van de Sha’ban, dan telt deze nog steeds als een dag van de maand Sha’ban en niet van de Ramadan. Hierom is op deze dag de vasten niet verplicht.
[Fatawa Alamgiri, Dur al-Mukhtar, Rad al-Muhtar, Bahare Shari’at]
Kwestie:
Indien de nieuwe maan ergens is waargenomen, zal dit niet alleen geldig zijn voor de bewuste plaats, maar voor heel de wereld. Echter voor de andere plaatsen is dit besluit pas van kracht op het moment dat voor haar inwoners de dag en datum van haar waarneming volgens de islamitische wetgeving bewezen wordt geacht. Hiermee wordt bedoeld dat de getuigenverklaring van de maanbezichtiging is gepasseerd of de getuigenverklaringen over de uitspraak van de rechtsgeleerde is gepasseerd of dat verscheidene groepen mensen daar aankomend bericht geven dat in de bewuste plaats de maan was waargenomen en dat haar inwoners de vasten in acht hebben genomen of ‘Eid hebben gevierd.
Kwestie:
Middels telegram, telefoon, radio of iets dergelijks kan de observatie van de maan niet als bewezen worden geacht. Zelfs als deze middelen vanuit alle opzichten als correct beschouwd zouden worden, is dit slechts een bericht en geen getuigenverklaring. Met louter maar een berichtgeving kan de bezichtiging van de nieuwe maan niet als bewezen worden geacht. Hierop voortbordurend kan aan de hand van geruchten, jaarboekjes, kalenders en kranten de getuigenverklaring ter observatie van de nieuwe maan niet als bewezen worden geacht.
Kwestie:
Het is afkeurenswaardig om met de vingers te wijzen bij het zien van de nieuwe maan ook al was dit slechts om iemand hiervan op de hoogte te stellen.
[Fatawa Alamghiri, Bazaziyya, dur al-Mukhtar, Bahar e Shari’at]

Bronvermelding : Fatawa Alamghiri Bazaziyya dur al-Mukhtar Bahar e Shari’at Rad al-Muhtar al-Hidaya