Bewijsvoering over de zichtbaarheid van de maan bij onheldere hemel


Indien de hemel niet helder is door bewolking of stoffige lucht, dan kan uitsluitend alleen de aanvang van de maand Ramadan bewezen worden geacht door de getuigenverklaring van slechts één volwassene moslim die toerekeningsvatbaar, ‘Adil of Mastoor is, zij het een man of een vrouw.
Met uitzondering van de maand Ramadan dienen de getuigenverklaringen van de overige maanden met betrekking tot de nieuwe maan te worden volbracht door 2 mannen of 1 man en 2 vrouwen. Allen van hen dienen ‘Adil te zijn. De getuigenverklaringen behoren te worden voltrokken door te zeggen: “Ik getuig dat ik zelf de nieuwe maan heb gezien.” Hierna zal de bezichtiging van de nieuwe maan als bewezen worden geacht.
[Rad al-Muhtar: Kitab al-Saum, Dur al-Mukhtar, Bahare Shari’at]

Bronvermelding : Rad al-Muhtar: Kitab al-Saum Dur al-Mukhtar Bahare Shari’at