Bewijsvoering over de zichtbaarheid van de maan bij heldere hemel


Kwestie:
Als de helder is zal de bezichtiging van de nieuwe maan niet als bewezen worden geacht, indien een grote groep mensen geen getuigenis hierover hebben afgelegd (Zij het de nieuwe maan van de maand Ramadan, voor ‘Eid of andere maanden.)
Nu blijf de vraag hoeveel mensen er nodig zijn voor het afleggen van de getuigenis. Dit is echter afhankelijk van de opinie van de islamitische rechtsgeleerde. De rechtsgeleerde zal zich uitspreken aan de hand van het aantal getuigenverklaringen, waarbij hij een hoge mate van zekerheid verkrijgt. Indien iemand van buiten de stad of van een hoge plaats de getuigenverklaring aflegt voor de nieuwe maan van de Ramadan, dan zal zelfs de verklaring van een Mastoor worden geaccepteerd.
[al-Hidaya, Dur al-Mukhtar, Bahar e Shari’at]
Imam Shamsuddin Ahmad J’afari Rizvi Joanpuri heeft geschreven:
Hieromtrent zeg ik dat bij het observeren van de nieuwe maan met in acht name over de laconieke en gemakzuchtige toestand van de mensen bij heldere hemel de getuigenverklaringen van 2 personen voldoende moeten zijn in plaats van een grote groep mensen. Met uitzondering van ‘Ied. Dit blijkt duidelijk uit de verklaring van het boek Rad al-Muhtar die overgenomen is door het boek Dur al-mukhtar).

Bronvermelding : al-Hidaya Dur al-Mukhtar Bahare Shari’at