Betekenis van intentie


Zoals is gezegd over de andere erediensten wordt met de intentie het voornemen vanuit het hart (innerlijke wil) bedoeld. Het verbaal uitspreken hiervan is niet noodzakelijk, dit geldt evenzo voor de vasten, maar het is wel beter om dit te doen. Indien de intentie in de avond ervoor wordt gevormd, kan worden gezegd:
“Ik heb mij voorgenomen om morgen voor Allah de verplichte vastendag van de huidige maand Ramadan in acht te nemen.”
Als de intentie op dezelfde dag wordt gevormd, dan kan worden gezegd:
“Ik heb mij voorgenomen om vandaag voor Allah de verplichte vastendag van de huidige maand Ramadan in acht te nemen.”
[al-Jauhara, Bahare Shari’at]
Kwestie:
Als op dezelfde dag de intentie voor de vasten wordt gevormd, is het noodzakelijk om te vermelden dat het vasten vanaf de dageraad in acht was genomen. De vasten is echter niet geldig als de intentie was geweest dat dit vanaf het moment van het vormen hiervan in was gegaan, dus niet vanaf de dageraad.
[al-Jawhara, Rad al-Muhtar]

Bronvermelding : al-Jawhara Rad al-Muhtar Bahare Shari’at