Al-i’etakaaf


Het verblijven in de moskee met de intentie van aanbidding wordt i’etakaaf genoemd. Met moskee wordt niet het gebouw met verschillende ruimtes en vertrekken bedoeld, maar de gebedsruimte.

De 3 vormen van i’etakaaf:
I’etakaaf al-wajib – Het verblijven in de moskee als gevolg van het afleggen van een gelofte. Indien een persoon de gelofte heeft afgelegd om 2 of 3 dagen te verblijven in de moskee bij het in vervulling gaan van een handeling of wens, dan is het nakomen van zijn gelofte verplicht. Hierdoor is de I’etakaaf noodzakelijk (Wajib) geworden. Voor deze vorm van i’etakaaf is de vasten een voorwaarde. Zonder dit is de i’etakaaf niet correct.
I’etakaaf Sunnah Muakkadah – Het verblijven in de moskee tijdens de laatste tien dagen van de maand Ramadan. Tijdens zonsondergang van de 20ste Ramadan dient de persoon aanwezig te zijn in de moskee met de intentie van i’etakaaf tot zonsondergang op de 30ste Ramadan of na het waarnemen van de maan op de 29ste Ramadan.
Als de intentie van i’etakaaf gevormd is na het Maghrib gebed, dan is de Sunnah Muakkadah niet vergenoegd. Deze vorm van i’etakaaf is kiffayah (als slechts één persoon uit de gemeenschap dit heeft voltrokken dan is een ieder hiervan gevrijwaard). Mocht dit echter niet het geval zijn, dan is elk individu uit de gemeenschap hiervoor aansprakelijk tijdens de rekenschap. Voor deze vorm is ook de vasten een voorwaarde. De vasten van de Ramadan is hiervoor genoeg.
[Dur al-Mukhtar, Fatawa Alamgiri, al-Hidaya, enz.]
I’etakaaf Mustahab – Met uitzondering van de bovengenoemde vormen zijn alle i’etakaaf Mustahab (wenselijk). Voor deze vorm is de vasten geen voorwaarde en kan zelfs voor enkele momenten van duur zijn. De i’etakaaf vangt aan bij het betreden van de moskee met intentie van i’etakaaf en beëindigd met het naar verlaten van de moskee. Het is genoeg om de intentie te vormen om voor Allah i’etakaaf mustahab te verrichten.
[Fatawa Alamgiri, Bahare Shari’at]
Kwestie: Voor een man is het noodzakelijk om de i’etakaaf te verrichten in de moskee, terwijl een vrouw in haar huis de i’etakaaf kan voldoen op de plaats waar ze het gebed tot stand brengt.
[al-Hidaya, Rad al-Muhtar, Bahare Shari’at]
Kwestie: Het is verboden (haram) voor de Mu’atakif (de persoon die de i’etakaaf verricht) zonder enige reden of excuus de moskee te verlaten. Hierdoor verbreekt de i’etkakaaf, ook al was het slechts uit vergeetachtigheid. Dit geld ook voor de vrouw als zij het gebedsvertrek verlaat, ook al is ze binnenshuis.
[Fatawa Alamgiri, Rad al-Muhtar]
Voor het verlaten van de moskee kunnen er alleen 2 redenen zijn: Tab’ie en Shar’ie
Tab’ie: Het verlaten van de moskee als gevolg van ingeschapen overmacht zoals een toilet of douche bezoek, het verichtten van de wudhu (ablutie).
Shar’ie: Het verlaten van de moskee als gevolg van islamitische wetgeving zoals het vrijdags-, ied- en 5 dagelijkse gebeden (indien die niet tot stand worden gebracht in moskeeën waar de i’etakaaf wordt gehouden.
Met uitzondering van de bovengenoemde redenen de moskee verlaten doet de i’etakaaf verbreken, ook al was het maar uit vergeetachtigheid.
[Qanoone Shari’at]
Kwestie: De mu’atakif dient dag en nacht in de moskee te verblijven. Hij dient er te eten, drinken en slapen. Als de mu’atakif hiervoor buiten de moskee gaat is zijn i’etakaaf verbroken.
[Dur al-Mukhtar, al-Hidaya, enz.]
Kwestie: Met uitzondering van de mu’atakif is het voor niemand geoorloofd om te eten, drinken of slapen in de moskee. Echter als een persoon dit toch wilt doen, dan dient hij de intentie voor de i’etakaaf te vormen. Hij kan dan na zijn aanbidding, meditatie enz. de genoemden handelingen verrichten. Echter is het geboden om extra voorzichtig te zijn met eten en drinken en er voor zorgen dat hij de moskee niet vuil maakt.
[Rad al-Muhtar, Bahare Shari’at]
Kwestie: Het is toegestaan voor de mu’atakif om handel te drijven in de moskee als het voor zijn eigen onderhoud is of voor zijn gezin. De handelswaar mag dan niet aanwezig zijn in de moskee. Er is toestemming voor slechts enkele attributen op te stellen zolang het de moskee niet bevoorraad waardoor er geen plaats is voor gebedsgangers. Als de intentie er is om alleen handel te drijven dan is dit niet toegestaan. Ook al is de handelswaar niet in de moskee aanwezig.
[Dur al-Muktar, Rad al-Muhtar, Bahare Shari’at]
Kwestie: De mu’atakif mag niet niksen of ongestoord praten. Hij dient veelvuldig de koran te reciteren, Hadith te lezen of Doeroed Sharief te prevelen. Hij kan ook onderwijzen of kennis opdoen van het geloof tijdens zijn verblijf. Een boek lezen over vrome voorgangers van de islam of van heiligen is ook toegestaan. Voor de m’uatakif is het ook geoorloofd om te schrijven over islam.
[Dur al-Mukhtar]
Kwestie: Als de vrijwillige i’etakaaf wordt verbroken dan hoeft dit niet te worden ingehaald. Als de soennah i’etakaaf wordt verbroken, dient alleen die bewuste dag te worden ingehaald, dus niet de gehele 10 dagen. Mocht de persoon echter de wajib i’etakaaf verbroken hebben en deze bijvoorbeeld voor een vastgestelde maand te hebben voorgenomen, dan kan hij de overige dagen inhalen. Dit hangt af van de gelofte die hij heeft afgelegd. Mocht hij de gelofte hebben afgelegd van een maand dan dient hij de gehele maand opnieuw in te halen en als dat niet zo was, dan kan hij de resterende dagen inhalen.
[Qanoone Shari’at]
Kwestie: Als de i’etakaaf per ongeluk of opzettelijk wordt verbroken dan is het noodzakelijk (Wajib) om dit in alle gevallen in te halen.
[Rad al-Muhtar, enz.]

Bronvermelding : Dur al-Mukhtar al-Hidaya Fatawa Alamgiri Bahare Shari’at al-Hidaya Rad al-Muhtar Qanoone Shari’at